În perioada februarie – iulie 2022 se desfășoară Recensământul populației și locuințelor. Cererile pentru obținerea calității de recenzor se depun până vineri, 18 februarie, la registratura Primăriei municipiului Bacău din strada Calea Mărășești, nr. 6, sau la adresa de email: contactprimarie@primariabacau.ro.

CONDIȚII PENTRU OBȚINEREA CALITĂȚII DE RECENZOR SUNT URMĂTOARELE :
➢ Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
➢ Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
➢ Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
➢ Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
➢ Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
➢ Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
➢ Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
➢ În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
➢ Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE:

➢ Muncă pe teren;

➢ Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
➢ Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică). Mai multe informații se pot obține accesând site-ul Primăriei.

Recenzarea asistată se va organiza în următoarele puncte:
1. Primăria municipiului Bacău – str. Calea Mărășești, nr. 6
2. Club 60 – str. Ghioceilor, nr. 2
3. Direcția de Asistență Socială – str. Ștefan cel Mare, nr. 17 A
4. Sediu Stării Civile – str. Ioniță Sandu Sturdza, nr.1
5. Centru Informare Cetățeni – str. Nicolae Titulescu, nr. 3
6. Direcția de Finanțe Publice Bacău – str. Dumbrava Roșie, nr. 1-3
7. Arena Mall – str. Ștefan cel Mare, nr. 28
8. Sediul Poliției Locale – str. I.L. Caragiale, nr. 2
9. Direcția de Impozite și Taxe Locale – str. Vasile Alecsandri, nr. 63
10. Direcția de Patrimoniu – str. Pieței, nr. 1
11. Direcția de evidenta a persoanei – str. Henri Coandă, nr. 2

Calendarul de desfășurare a Recensământul populaţiei şi locuinţelor: 
-1 februarie – 13 martie 2022: Preluare date din surse administrative şi încărcare bază de date RPL2021
-14 martie – 15 mai 2022: Autorecenzare online a populației și autorecenzare asistată de către recenzori autorizați (metoda CAWI)

-16 mai – 17 iulie 2022: Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă, în gospodării (cu ajutorul tabletelor)
-Recensământul populației și al locuințelor se va face prin recenzori recrutați de Primăria municipiului Bacău, care vor trece prin procedura de evaluare și selectare organizată de Institutul Național de Statistică