Pe fondul avariei survenite la conducta de aducţiune apă pe tronsonul Dărmănești – Târgu Ocna – Onești, din cele 28 de unități de învățământ de stat și private cu personalitate juridică existente în aceste zone, 17 au propus în Consiliile de administrație desfășurarea cursurilor online, în zilele de 23 și 24 februarie 2022,  conform art. 3, alin. (2) din Ordinul comun ME/MS nr. 5.338/2.015/2021, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că „în situații justificate de infrastructura și resursele existente, unitățile de învățământ/unitățile conexe pot desfășura activități didactice în sistem online cu aprobarea ISJ/ISMB, chiar și în situația în care nu se impune suspendarea cursurilor cu prezență fizică în condițiile art. 6” (cazuri de îmbolnăviri cu SARS-CoV-2).

Anexăm tabelul cu unitățile de învățământ care au propus suspendarea cursurilor și trecerea lor în sistem online urmare a avariei care a dus la sistarea furnizării apei.

Nr. crt. Numele unității de învățământ
1 Școala Gimnazială „George Călinescu” Onești
2 Școala Gimnazială „Ghiță Mocanu” Onești
3 Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești
4 Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Onești
5 Liceul Tehnologic „Petru Poni” Onești
6 Școala Gimnazială „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Onești
7 Colegiul Național „ Grigore Moisil” Onești
8 Școala Gimnazială „Emil Racoviță” Onești
9 Școala Gimnazială nr. 1  Onești
10 Liceul Sportiv „Nadia Comăneci” Onești
11 Liceul Tehnologic Onești
12 Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Onești
13 Liceul Tehnologic Târgu Ocna
14 Colegiul Național „Costache Negri” Tg. Ocna
15 Școala Gimnazială Târgu Trotuș
16 Școala Gimnazială „Înv.N.Pâslaru” Cașin
17 Școala Postliceală „Sanity” Onești