Conform art. 3, alin. (2) din Ordinul comun ME/MS nr. 5.338/2.015/2021, cu modificările și completările ulterioare,  ce prevede că „în situații justificate de infrastructura și resursele existente, unitățile de învățământ/unitățile conexe pot desfășura activități didactice în sistem online cu aprobarea ISJ/ISMB, chiar și în situația în care nu se impune suspendarea cursurilor cu prezență fizică în condițiile art. 6” (cazuri de îmbolnăviri cu SARS-CoV-2),  un număr de 16  unități de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Bacău, din cele 51 de stat și private existente, au propus în Consiliile de administrație desfășurarea cursurilor online, în zilele de 2 și 3 februarie 2022, pe fondul avariei survenite la aducțiunea de apă de la Valea Uzului.

Toate hotărârile Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ au fost transmise către Inspectoratul Școlar Județean Bacău, care le-a aprobat în ședința Consiliului de administrație întrunit astăzi, 1 februarie 2022, începând cu ora 16.00.

Anexăm tabelul cu unitățile de învățământ care au propus suspendarea cursurilor și trecerea lor în online urmare a avariei prelungite care a dus la sistarea furnizării apei.

 

COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BACĂU  
COLEGIUL NAŢIONAL „FERDINAND I” BACĂU  
COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE VRĂNCEANU” BACĂU  
COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE ALECSANDRI” BACĂU  
COLEGIUL NAŢIONAL CATOLIC „SF. IOSIF” BACĂU  
COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ „GEORGE APOSTU” BACĂU  
COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE” BACĂU  
LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” BACĂU  
LICEUL TEHNOLOGIC „DUMITRU MANGERON” BACĂU Doar GPP Letea și SG Ion Luca
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ” BACĂU  
PALATUL COPIILOR BACĂU  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CEL BUN” BACĂU  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” BACĂU  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” BACĂU  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI DRĂGAN” BACĂU Doar învățământul gimnazial
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRON COSTIN” BACĂU