Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR) a lansat prima rundă a Schemei de Granturi din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), finanțat prin PNRR, în cadrul Componentei C.15 – Educație, Reforma 3 Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii, Investiția 4 – Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar.

Apelul se adresează unităților de învățământ gimnazial de stat cu risc ridicat și mediu de abandon și părăsire timpurie a școlii, identificate ca eligibile în cadrul Schemei de Granturi PNRAS. În prima rundă de finanțare a schemei de granturi PNRAS sunt prioritizate 1.726 de unități de învățământ, care pot depune cerere de finanțare în cadrul acestui apel.

Lista școlilor eligibile în cadrul rundei 1 a fost aprobată prin OME nr. 3.319/01.03.2022. Din județul Bacău, în această listă sunt incluse 65 de unități de învățământ, din cele 110 declarate eligibile și care au depus, încă din una ianuarie 2022, declarația de intenție pentru participarea la acest program național.

Cele 65 de unități de învățământ eligibile în cadrul rundei 1, din județul Bacău, sunt următoarele:

 1. Liceul Tehnologic „Petru Rareş” Bacău
 2. Şcoala Gimnazială „Alecu Russo” Bacău
 3. Şcoala Gimnazială Băcioiu (comuna Corbasca)
 4. Şcoala Gimnazială Nr 1 Bîrsăneşti
 5. Şcoala Gimnazială „Vasile Borcea” Bereşti-Bistriţa
 6. Şcoala Gimnazială Bereşti-Tazlău
 7. Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Berzunţi
 8. Şcoala Gimnazială Nr .1 Blăgeşti
 9. Şcoala Gimnazială Bogdăneşti
 10. Şcoala Gimnazială „Ioana Radu Rosetti” Brusturoasa
 11. Şcoala Gimnazială Buciumi
 12. Şcoala Gimnazială „Mihail Andrei” Buhuşi
 13. Şcoala Gimnazială „Învăţător Neculai Pâslaru” Caşin
 14. Şcoala Gimnazială „Răducanu Rosetti” Căiuţi
 15. Şcoala Gimnazială Călugăreni (comuna Dămienești)
 16. Şcoala Gimnazială Chetriş (comuna Tamași)
 17. Şcoala Gimnazială Cleja
 18. Şcoala Gimnazială „Smaranda Apostoleanu” Coloneşti
 19. Şcoala Gimnazială „Costachi S. Ciocan” Comăneşti
 20. Şcoala Gimnazială Cornii de Sus (comuna Tătărăști)
 21. Şcoala Gimnazială Coţofăneşti
 22. Școala Gimnazială Nr. 3 Dărmănești
 23. Şcoala Gimnazială Nr. 2 Dărmăneşti
 24. Şcoala Gimnazială Dealu Morii
 25. Şcoala Gimnazială Filipeşti
 26. Şcoala Gimnazială Găiceana
 27. Şcoala Gimnazială „Dani Gergely” Ghimeş
 28. Şcoala Gimnazială „Ion Strat” Gioseni
 29. Şcoala Gimnazială Glăvăneşti
 30. Școala Gimnazială „Grigore Tabacaru” Hemeiuș
 31. Şcoala Gimnazială Horgeşti
 32. Şcoala Gimnazială „Vasile Pârvan” Huruieşti
 33. Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bantaş” Iteşti
 34. Şcoala Gimnazială „Constantin Moscu” Izvoru Berheciului
 35. Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Lespezi
 36. Şcoala Gimnazială Nr.1 Livezi
 37. Şcoala Gimnazială Luizi-Călugăra
 38. Şcoala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni
 39. Şcoala Gimnazială „George Enescu” Moineşti
 40. Şcoala Gimnazială „Alexandru Sever” Moineşti
 41. Şcoala Gimnazială „Gheorghe Nechita” Motoşeni
 42. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Negoieşti (comuna Ștefan cel Mare)
 43. Şcoala Gimnazială „Costache Negri” Negri
 44. Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Nicolae Bălcescu
 45. Şcoala Gimnazială Oituz
 46. Şcoala Gimnazială Onceşti
 47. Liceul cu Program Sportiv „Nadia Comăneci” Oneşti
 48. Şcoala Gimnazială Parava
 49. Liceul Tehnologic „Georgeta J.Cancicov” Parincea
 50. Şcoala Gimnazială Plopana
 51. Şcoala Gimnazială Plopu (oraș Dărmănești)
 52. Şcoala Gimnazială „Ion Borcea” Racova
 53. Şcoala Gimnazială Răcătău (comuna Horgești)
 54. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Roşiori
 55. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sănduleni
 56. Şcoala Gimnazială „Ioniţă Sandu Sturdza” Săuceşti
 57. Şcoala Gimnazială Secuieni
 58. Școala Gimnazială Nr. 1 Slobozia (comuna Stănișești)
 59. Şcoala Gimnazială „George Apostu” Stănişeşti
 60. Şcoala Gimnazială Strugari
 61. Şcoala Gimnazială Ungureni
 62. Şcoala Gimnazială Urecheşti
 63. Şcoala Gimnazială „Ion Rotaru” Valea lui Ion (comuna Blăgești)
 64. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Valea Seacă
 65. Şcoala Gimnazială Vultureni.

Toate aceste unități de învățământ sunt invitate să depună „Ghidul solicitantului” și toate documentele necesare, în vederea obținerii finanțării, pe platforma informatică care este disponibilă pe site-ul Ministerului Educației. Sistemul informatic de depunere a aplicațiilor este deschis din data de
2 martie 2022 şi se va închide în data de 13 martie 2022, ora 16.00. În această perioadă, potențialii beneficiari ai apelului pot adresa și întrebări legate de depunerea cererilor de finanțare la adresa de
e-mail consultare.pocu@edu.gov.ro.

Schema de granturi din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), finanțat prin PNRR, planificată în două runde, pe parcursul anilor 2022 și 2023, vizează susținerea unui număr minim de 2.500 de școli cu risc crescut și mediu de abandon școlar, prin utilizarea metodologiei și a instrumentului informatic ale Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE), prin alocarea de resurse financiare școlilor pentru sprijinirea elevilor, în vederea reducerii absenteismului, îmbunătățirii rezultatelor obținute de elevi în cadrul evaluărilor naționale și creșterea procentului de elevi care finalizează învățământul gimnazial, obținerii unei rate mai mari de participare la examenele naționale și a unui procent mai mare de elevi care finalizează învățământul obligatoriu.

Fiecare grant, în valoare de maximum 200.000 euro/școală, va fi implementat pe o perioadă de
3 ani de la obținerea finanțării și este stabilit în funcție de numărul de elevi înscriși, dar și de gradul de marginalizare a localității.

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), inițiat de Ministerul Educației, cuprins în cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată”, cu finanțare PNRR, a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern 1309/2021 și are o valoare de 543 milioane de euro, fonduri nerambursabile.

Complementar cu granturile directe (în sumă totală de 500 milioane euro), PNRAS prevede
43 milioane euro pentru formarea a 45.000 de angajați din învățământul preuniversitar la nivel național. Pregătirea implică metode și tehnici de reducere a abandonului școlar, identificarea nevoilor și abilităților elevilor, abordări didactice centrate pe elev, competențe interculturale și evaluare formativă.

Cele 7 module de formare disponibile sunt: utilizarea modulului MATE, programe remediale, comunități de practică, învățarea fără limite, observare la clasă, coaching pentru diriginți și leadership pentru directori.