Având în vedere intensificarea incidentelor de incendii de vegetaţie din ultima perioadă, rezultate din arderea necontrolată a miriştilor şi resturilor vegetale provenite din igienizările de primăvară, APM Bacău atrage atenţia pentru perioada următoare că incendierea acestora se poate face doar în următoarele condiţii:

Conform prevederilor OUG nr. 195/2005 modificată şi aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului, Secţiunea 3: Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice, art 94, alin. 1, lit. n) deţinătorii legali de terenuri „nu ard miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului (APM) şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă (ISU)”.

De asemenea, arderea miriştilor şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o masură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.

Agenţiile pentru Protecţia Mediului vor emite, la solicitarea deţinătorilor legali de terenuri, acceptul pentru desfăşurarea activităţii de incendiere doar în cazurile care se încadrează în situaţia sus menţionată şi în baza următoarelor acte:

  • notificare către ISU (din care să reiasă asumarea conformării cu prevederile Ord. MAI nr. 163/2007, art. 97 alin. (3), (4), art.99 alin. (3);
  • notificare către GNM – Comisariatul Judeţean;
  • act doveditor de la Oficiul Fitosanitară privind prezenţa bolilor sau dăunătorilor pe terenurile ce fac obiectul solicitării;
  • acceptul primarilor din localitatea/localităţile pe care se află situat terenul.

Conform prevederilor Ordinului MAI nr. 163/2007 art.97:

          “(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.

             (4) Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.

Conform prevederilor Ordinului MAI nr. 163/2007 art.99 alin. (3):

          “(3) Lucrările menţionate la alin. (1) şi la art. 97 alin. (4) se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, al cărui model este prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme generale.

Pentru a împiedica apariţia de incidente neplăcute, autorităţile implicate în gestionarea acestor probleme trebuie să facă eforturi pentru a conştientiza populaţia să respecte măsurile impuse de lege, care îi protejează de efectele dezastruoase a acestor incendii atât pentru gospodăriile proprii cât şi pentru ecosistemele din vecinătatea acestora.