În data de 16 martie 2022, începând cu ora 14:00, în Sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Bacău a fost organizată Conferința de lansare a Proiectului EDUgate – Măsuri integrate de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație dedicate preșcolarilor și școlarilor din cartierele Izvoare și Letea – Republicii, Municipiul Bacău”, Cod SMIS: 152913, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

La eveniment au participat, ca invitați, subprefecții Tudorița Lungu și Narcis Jitaru din partea Instituției Prefectului – Județul Bacău, Carmen Mihaela Vasluianu și Daniela Dimulescu, din partea Primăriei Municipiului Bacău – Direcția de Asistență Socială,  Dan Tătaru, președintele Grupului de Acțiune Locală Inovare și Dezvoltare Durabilă (GAL IDD) Bacău, Alina Prodan, ofițer monitorizare GAL IDD Bacău, toți experții din proiect, reprezentanții unităților de învățământ partenere, inspectori școlari, dar și alți directori de școli.

Obiectivul general al proiectului, în care Inspectoratul Școlar Județean Bacău are calitate de beneficiar, este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată Izvoare și Zona Distinctă (ZD) Letea.

Partenerii asociați în acest proiect sunt 4 unități de învățământ din municipiul Bacău – Școala Gimnazială „Octavian Voicu”, Școala Gimnazială „Domnița Maria”, Școala Gimnazială „Alecu Russo, Școala Gimnazială „Ion Luca” (structură a Liceului Tehnologic „Dumitru Mangeron”) – și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău.

Grupul țintă al proiectului, format din 191 școlari și preșcolari din cartierele Izvoare și Letea – Republicii, va beneficia de un pachet integrat de servicii – măsuri de acompaniere, sprijin material și mediere personalizată – printr-o serie de acțiuni ce vor fi elaborate și implementate prin intermediul unei echipe multidisciplinare cu experții din proiect, menite să contribuie la realizarea obiectivului specific al programului, respectiv:

• servicii pentru stimularea participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a școlii care implică un program de tip „Școală după școală” (cu 144 elevi),  dar și două serii de Școală de vară (2 săptămâni/serie pentru 191 de preșcolari și școlari);

  • activități recreative și de socializare prin organizarea unei serii de excursii tematice, inclusiv două evenimente organizate de Ziua Internațională a Copilului – 1 Iunie;
  • măsuri pentru stimularea participării la servicii educaționale prin acordarea de tablete, seturi de rechizite și uniforme școlare tuturor participanților la grupul țintă, condiționată atât de participarea la programul școlar desfășurat în cadrul instituțiilor de învățământ, cât și de implicarea în activitățile proiectului;
  • organizarea unor activități pentru asigurarea dreptului la sănătate (promovarea unui mod de viață sănătos și informare cu privire la efectele nocive ale consumului de droguri și alcool) și la identitate (prin organizarea de evenimente pentru promovarea multiculturalismului și organizarea Zilei Mondiale pentru diversitate culturală – 21 Mai);
  • servicii de educație parentală acordate părinților sau persoanelor în grija cărora rămân copiii;
  • măsuri suplimentare de stimulare a participării la educație, dar și a unor activități menite să încurajeze participarea directă a persoanelor din grupul țintă în definirea priorităților care le privesc;
  • campanie de informare și conștientizare prin care se vor promova drepturile copilului, eliminarea discriminării și a segregării etc.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.811.631,37 lei, din care 95% fonduri nerambursabile. Proiectul va fi implementat timp de 23 de luni, până în data de 31 decembrie 2023.