Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Bacău a încheiat contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a * imobilelor pe ** sectoare cadastrale cu 24 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din cele 64 eligibile. Suma totală alocată pentru înscrierea proprietăților din județul Bacău în evidențele de cadastru și carte funciară, în anul 2022, este de 2.797.525 de lei. Lucrările de cadastru general se desfășoară în cadrul celei de-a opta etape de finanțare a Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF).

Deschiderea cărților funciare este gratuită pentru cetățeni, fondurile necesare fiind asigurate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin OCPI Bacău. Primarii interesați să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general pe sectoare cadastrale au încheiat contracte de finanțare cu OCPI Bacău, conform listei atașate. Pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, UAT-urile care au semnat contracte de finanțare cu OCPI Bacău trebuie să găsească prestatori până la data de 16.05.2022. ANCPI va efectua plățile către primării după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate.

În anul 2022, fiecare UAT eligibil poate primi până la 160.000 de lei pentru înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. În prezent, din totalul de 93 de UAT-uri din județul Bacău, în 51 de localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale. PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – aproximativ 313 milioane de euro, dar și din bugetul local al primăriilor. Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web  a ANCPI.

* Prin imobil se înțelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, aparținând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic.

**Sectorul cadastral este unitatea de suprafață, delimitată de elemente liniare stabile în timp – șosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc.

Lista UAT-urilor care au încheiat în anul 2022 contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale cu OCPI Bacău.

 

Nr. Crt.  Denumire UAT Alocare bugetară solicitată de către UAT
1 ARDEOANI 80.000
2 BALCANI 160.000
3 BUCIUMI 145.000
4 BUHIŞI 160.000
5 CĂIUŢI 34.020
6 COLONEŞTI 160.000
7 COŢOFĂNŞTI 100.000
8 DĂMIENEŞTI 160.000
9 GHIMEŞ-FĂGET 60.000
10 IZVORU BERHECIULUI 160.000
11 MĂNĂSTIREA CAŞIN 160.000
12 MOTOŞENI 100.000
13 ONCEŞTI 160.000
14 ONEŞTI 160.000
15 PÂRGĂREŞTI 160.000
16 PARINCEA 114.705
17 PODU TURCULUI 69.000
18 SCORŢENI 64.800
19 SLĂNIC-MOLDOVA 50.000
20 SOLONŢ 100.000
21 TĂTĂRĂŞTI 100.000
22 TRAIAN 100.000
23 UNGURENI 160.000
24 URECHEŞTI 80.000
Total 2.797.525