În județul Bacău, simularea examenului național de bacalaureat 2022 s-a încheiat. S-au înscris pentru a susține probele scrise 4.423 de elevi, dintre care 4.024 de clasa a XII-a și 399 de clasa a XII-a cu frecvență redusă.

La prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română, care a avut loc luni, 28 martie, au fost prezenți 3.851 de elevi, iar un elev a fost eliminat pentru tentativă de fraudă. La cea de a doua probă scrisă, cea obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie), desfășurată în data de 29 martie, au fost prezenți 3.792 de elevi, iar un elev a fost eliminat. La cea de a treia probă scrisă, organizată în data de 30 martie, la disciplinele alese de participanți, în funcție de profil și specializare (Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie, Logică, argumentare și comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie sau Filosofie), au fost prezenți 3.757 de elevi, iar doi au fost eliminați în timpul susținerii tezei. La simularea probei scrise de Limba și literatura maternă, programată în ziua de joi, 31 martie 2022, în județul Bacău nu sunt elevi înscriși.

Potrivit procedurii stabilite de Ministerul Educației, rezultatele obținute de elevi la simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2021- 2022, care vor fi comunicate în data de 14 aprilie 2022, sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste testări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adaptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Aceste note obținute la simularea națională a Bacalaureatului 2022 nu se trec în catalog și nu se contestă. Prin excepție, doar la solicitarea scrisă a elevului sau reprezentantului legal al acestuia, se aprobă consemnarea acestor note în catalog.