Inspectoratul Școlar Județean Bacău a demarat distribuirea cardurilor prin intermediul cărora vor fi acordate tichetele sociale pentru sprijinul educațional al elevilor cei mai dezavantajați din întreg județul. Ajutorul financiar este finanțat în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2014-2020.

Beneficiarii sunt elevii din învățământul preșcolar, primar și gimnazial, care provin din familii în care venitul lunar mediu pe fiecare membru este de 50% din salariul de bază minim brut din România. Aceste tichete sociale pot fi folosite doar pentru achiziționarea materialelor școlare, precum uniforme, rechizite sau cărți, numai din magazinele partenere, care oferă articole de papetărie pentru sprijin educațional și acceptă tichete sociale. Tocmai din acest motiv, cardurile electronice sunt însoțite și de o listă cu toate magazinele partenere în proiect.

Tichetele sociale sunt valabile numai 12 luni și nu permit retrageri de numerar de la automatele bancare (ATM-uri).  Valoarea nominală a unui tichet social este de 500 lei/an școlar/preșcolar sau elev eligibil.

Într-o primă etapă de distribuire a acestor tichete, județul Bacău are 13.087 de beneficiari, din care 2.070 sunt preșcolari, 6.143 elevi din învățământul primar și 4.874 elevi din învățământul gimnazial.

Cardurile sunt livrate necreditate și vor putea fi utilizate numai după virarea alocației și activare lor la o unitate parteneră a emitentului. Alocația pentru sprijin educațional va fi virată în contul destinatarilor finali, după primire, de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în baza listelor de distribuție a cardurilor.

Proiectul „Sprijin educațional, pe baza de tichete sociale pe suport electronic, pentru elevii cei mai dezavantajați” are ca scop prevenirea abandonului școlar și îmbunătățirea condițiilor de frecventare a școlii sau grădiniței de către copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial. Valoarea totală a proiectului este de 216.267.550 lei, din care cofinanțare de la Uniunea Europeană de 183.827.417,50 lei și de la bugetul de stat al României de 32.440.132,50 lei. Programul va asigura sprijin financiar pentru 235.000 de preșcolari și elevi din 9.796 de unități de învățământ de la nivel național.