Conform calendarului activităților Olimpiadei Naționale de Fizică 2022, ediția a 56-a, organizată anul acesta în Bacău, marți, 12 aprilie, s-au desfășurat probele teoretice, în cele două unități de învățământ de concurs, respectiv Colegiul Național „Ferdinand I” și Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”. Au participat cei peste 460 de elevi din toată țara, de nivel gimnazial (VI-VIII) și liceal (IX-XII), calificați în această etapă, care luni, 11 aprilie, au susținut și probele experimentale. Proba teoretică a durat trei ore și a fost structurată pe 3 subiecte, punctajul maxim acordat unui subiect fiind de 10 puncte, fără punct din oficiu.

Miercuri, 13 aprilie, este ziua evaluării lucrărilor și soluționării eventualelor contestații, dar și ziua în care elevii și profesorii însoțitori, alături de o parte din membrii comisiei sunt invitați să participe la o excursie în care vor fi vizitate mai multe obiective cultural-istorice ale județului Bacău,  pe traseul Tescani – Comănești – Dărmănești – Tg. Ocna – Stațiunea Slănic Moldova.

Joi, 14 aprilie, la Colegiul Național „Ferdinand I” va avea loc proba de baraj pentru selecția lotului lărgit, cu durata de cinci ore, constituită din 5 probleme/subiecte teoretice. Punctajul acordat unei probleme/subiect este de 10 puncte, fără punct din oficiu. În baza Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadei, se califică în lotul lărgit de fizică 25 de elevi selecționați în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la proba de baraj, astfel:

– primii 20 elevi, indiferent de clasă;

– următorii 5 elevi, doar din clasele a VIII-a, IX-a, a X-a sau a XI-a.

Din acest lot, ulterior, se va realiza selecția lotului restrâns de fizică, în care se califică primii 10 elevi care au participat la pregătirea lotului lărgit, selecționați în ordinea descrescătoare a punctajelor cumulate obținute în urma susținerii a 4-5 teste din programa de concurs a Olimpiadei Internaționale de Fizică, astfel:

– primii 5 elevi, indiferent de clasă, vor forma echipa României pentru Olimpiada Internațională de Fizică (ONF);

– primii 8 elevi, indiferent de clasă, vor forma echipa României ce va participa la ediția Olimpiadei Internaționale de Fizică a Țărilor din Asia din anul următor desfășurării ONF ;

– primii 6 elevi, indiferent de clasă, vor forma echipa României pentru Olimpiada Fizică a Uniunii Europene pentru ediția din anul următor desfășurării ONF ;

– următorii 2 sau 3 elevi, care respectă condiția de vârstă impusă de organizatorii Olimpiadei Pluridisciplinare „Tuymaada”, pentru secțiunea juniori, vor forma echipa României care va participa la această competiție, în anul desfășurării ONF;

În cazul în care în anul desfășurării ONF, perioada de deplasare a echipelor reprezentative la Olimpiada Internațională de Fizică a Țărilor din Asia sau la Olimpiada Fizică a Uniunii Europene nu permite membrilor acestora să participe la proba de baraj a ONF, în mod excepțional, aceștia pot fi incluși în lotul lărgit, dacă sunt calificați și înscriși la ONF în anul curent.

Un elev calificat în lotul lărgit sau în lotul restrâns poate renunța la această calitate printr-o scrisoare, ce va fi transmisă inspectorului general pentru fizică din Ministerul Educației. În urma renunțării, locul rămas liber va fi ocupat de către elevul aflat pe locul următor în clasamentul probei de baraj, care îndeplinește condițiile de calificare specifice, numai dacă scrisoarea de renunțare a fost primită cu cel puțin o săptămână înaintea începerii stagiului/stagiilor de pregătire.

Primii patru elevii de clasa a IX-a, plasați în ierarhia finală a ONF pe primele patru locuri, se califică în lotul restrâns pentru Olimpiada de Științe a Uniunii Europene (EUSO) ce are loc în anul următor desfășurării ONF. Pot face parte din lotul restrâns pentru EUSO numai elevii care îndeplinesc condiția de vârstă impusă de regulamentul EUSO. La Olimpiada de Științe a Uniunii Europene participă doi dintre cei patru elevi. Selecția acestora se va face prin susținerea unei probe de baraj constând din două probe experimentale. Tematica probelor experimentale face parte din temele studiate la disciplina fizică până la data desfășurării probei.

Olimpiada Națională de Fizică 2022 se va încheia vineri, 15 aprilie, cu Festivitatea de premiere, care va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău începând cu ora 09.00. Vor fi acordate premii din partea Ministerului Educației, pentru fiecare an de studiu, de regulă 3 premii, un premiu I, un premiu II și un premiu III și un număr de mențiuni reprezentând maximum 15% din numărul participanților, rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr fracționar. De asemenea, Societatea Română de Fizică acordă premii și mențiuni speciale pe baza punctajului final al elevilor, respectând criterii similare celor de acordare a distincțiilor la competițiile internaționale de fizică. Vor fi înmânate premii și pentru cea mai bună lucrare teoretică și cea mai bună lucrare la proba experimentală, pentru fiecare nivel de studiu. Se mai pot acorda premii și mențiuni speciale și de către facultățile de fizică din România, alte facultăți și/sau institute de cercetare din România sau străinătate, în cadrul cărora se studiază disciplina fizică, dar și de către sponsori. În final, vor fi înmânate diplome tuturor participanților la olimpiadă – elevi, profesori însoțitori, membrii Comisiei Centrale și Comisiei de organizare.