Începând cu data de 11 aprilie 2022 a început în municipiul Bacău distribuția pachetelor cu produse alimentare acordate prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD).
Conform OUG 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD, pot beneficia de ajutoare constând în pachete cu alimente, următoarele categorii de persoane:
– familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
– familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– persoanele/ familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanțe de urgență, și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale.
Fiecare pachet cu ajutoare alimentare cântărește aproximativ 25 kg și conține:
• Faina albă de grâu: 5 pungi de 1 kg.
• Mălai: 4 pungi de 1 kg.
• Paste făinoase: 2 pungi de 400 gr.
• Ulei: 4 sticle plastic de 1 1.
• Zahăr: 2 pungi de 1 kg.
• Orez: 4 pungi de 1 kg.
• Conservă carne de vită: 5 cutii metalice de 300 gr.
• Conservă carne de porc: 3 cutii metalice de 300 gr.
• Conservă pateu de ficat de porc: 5 cutii metalice de 200 gr.
• Compot de fructe: 2 borcane sticl? de 720 ml.
• Gem de fructe: 1 borcan de 360 gr.
• Gem de fructe dietetic: 1 borcan de 360 gr.
Pachetele pot fi ridicate de la punctul de distribuire P.O.A.D. din strada Livezilor, nr. 1B de luni până joi între orele 09:00-16:30 și vineri între orele 09:00-14:00.
În prima fază sunt distribuite pachetele către persoanelor beneficiare de venit minim garantat și/sau alocație de susținere a familiei pe baza actului de identitate valid, urmând ca distribuirea către persoanele cu handicap grav sau accentuat să fie anunțată la o dată ulterioară.