Luni, 11 aprilie 2022, ora 12, a avut loc în Sala de festivități a Colegiului Tehnic ,,Dimitrie Ghika” Comănești lansarea unui nou proiect ce vizează educația nonformală. La lansare au fost prezenți ec. Viorel MIRON, primarul Orașului Comănești,  Ciobanu Adrian, viceprimar, KIT TV, doamna Cristina HANGANU de la Biblioteca Orășenească Comănești, inspector general adjunct, ISJ Bacău, Lavinia MISĂILĂ – președinta Asociaţiei Cultural Științifice „Dimitrie Ghika – Comănești”, directorii liceului, echipa de proiect  și elevii școlii care fac parte din grupul țintă.

Lansarea proiectului a avut drept scop reunirea tuturor celor implicați în proiect și anunțarea demarării activităților conform graficului. Reprezentanții Consiliului Școlar al Elevilor vor populariza în rândul colegilor activitățile din proiect pentru a atrage voluntari și pentru a stimula interesul față de educația nonformală și petrecerea timpului în aer liber.

Coordonatorul proiectului, dir. adj. prof. Florin COZMA, a evidențiat faptul că școala noastră – Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești este partenerul principal al Asociaţiei Cultural Științifice „Dimitrie Ghika–Comănești” și va derula în perioada aprilie-septembrie 2022, proiectul PERMACULTURA – punte de legătură între școală și comunitate. Acest proiect este finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România.

Scopul proiectului este Creșterea gradului de implicare a comunității prin derularea unui proiect – pilot, experimental de agricultură urbană pe baza principiilor permaculturii în interiorul spațiului administrativ al Colegiului Tehnic ,,Dimitrie Ghika” Comănești, jud. Bacău.

Obiectivele proiectului  sunt: creșterea gradului de formare metodologică a grupului țintă (format din 3 membri ai Asociației, 5 părinți voluntari, 12 profesori și 80 de elevi) prin îmbogățirea cu noi competențe și abilități teoretice și practice specifice permaculturii prin intermediul unor cursuri de specialitate, în luna aprilie; îmbunătățirea gradului de valorificare a spațiului școlar prin amenajarea unui spațiu de 240 m² folosind principiile permaculturii cu ajutorul unui grup țintă format din 80 de elevi, părinți, profesori și voluntari, în perioada aprilie-septembrie; și promovarea spațiului amenajat în concordanță cu principiile permaculturii drept spațiu al învățării, explorării și experimentării prin intermediul unor activități interdisciplinare de tipul workshopurilor de permacultură și ateliere de grădinărit cu cei 80 de elevi din grupul țintă.

Grupul-țintă este format din 80 de elevi-voluntari, selectați din ciclurile învățământului primar, gimnazial și liceal. Trei elevi cu cerințe educaţionale speciale vor fi incluşi de asemenea în grupul țintă, respectând astfel principiul egalității de șanse, al incluziunii sociale și al echității sociale. Din cadrul Asociației Cultural Științifice „Dimitrie Ghika – Comănești” vor fi implicați 3 voluntari, reprezentând contribuția în natură sub formă de muncă voluntară a organizației aplicante la realizarea proiectului.

Prin derularea acestui proiect inovativ participanții dobândesc o multitudine de cunoștințe, priceperi și deprinderi. Învață despre diversitate, originea speciilor și a semințelor. Învață sădind, studiind și îngrijind părțile plantelor și ciclu de dezvoltare de la sămânță la plantă matură. Timpul petrecut de aceștia în grădină este un timp în care ei observă texturile și formele diferite ale tulpinilor, frunzelor, florilor etc. Lucrând pământul aceștia învață despre importanța apei pentru sol și viața din sol pe care de multe ori nu o remarcăm și nu suntem atenți la ea.

Orele desfășurate în aer liber, într-un mediu amenajat în care pot observa biodiversitatea care îi înconjoară, facilitează comuniunea cu natura și îi ajută să conștientizeze importanța lanțurilor trofice din natură, importanța fiecărei vietăți indiferent cât de mică ar fi și cum și cu ce putem ajuta mediul să se dezvolte.

Beneficiarii indirecți ai proiectului vor fi toți cei peste 1000 de elevi ai Colegiului Tehnic, comunitatea locală, autoritățile publice locale.