Pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, în județul Bacău au fost validate la înscriere, în total, 112 candidaturi, din cele 113 depuse, pentru 73 de funcții de director și 30 de director adjunct rămase vacante în urma concursului similar organizat în perioada septembrie-decembrie 2021.

La proba scrisă, care a avut loc în data de 18 februarie, s-au prezentat 106 candidați, iar în sesiunea specială a probei scrise, organizată pe 4 martie, doar pentru acei candidați care pe 18 februarie nu s-au putut prezenta întrucât erau în carantină sau izolare, s-a mai prezentat 1 candidat din cei validați în etapa de înscriere. În urma acestor probe scrise, 66 de candidați au fost declarați admiși, urmare a faptului că au obținut note mai mari sau egale cu 7 (șapte).

A urmat apoi etapa de depunere a opțiunilor de susținere a probei de interviu, pentru cel mult trei funcții de conducere din unitățile de învățământ, conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea acestui concurs, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare. La proba de interviu, care s-a desfășurat între 16 și 25 martie, s-au înscris toți cei 66 de candidați admiși la proba scrisă, cu un număr total de 94 de opțiuni (52 pentru ocuparea funcției de director și 42 pentru cea de director adjunct).

După desfășurarea probei de interviu, inclusiv după soluționarea celor 10 contestații depuse de către 9 candidați la punctajul obținut (9 dintre ei au depus câte o contestație, iar 1 candidat a depus două contestații), au fost declarați reușiți 51 de candidați, care vor ocupa (după ce au depus la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în data de 30 martie, și opțiunea pentru ocuparea unei singure funcții de conducere în unitățile de învățământ preuniversitar din județ) 34 de funcții de director și 17 de director adjunct. Mandatul acestora este pentru o perioadă de 4 ani, iar numirile vor fi începând cu data de 18 aprilie 2022.

După această sesiune de concurs au mai rămas vacante 52 de funcții de conducere în unitățile de învățământ preuniversitar din județ, dintre care 39 de director și 13 de director adjunct. Acestea vor fi ocupate prin detașări în interesul învățământului, valabile până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de finalul anului școlar în curs, respectiv data de 31 august 2022.

În urma celor două sesiuni de concurs, din septembrie-decembrie 2021 și ianuarie-aprilie 2022, s-au ocupat, în total, 186 de posturi de conducere în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bacău, respectiv 127 de director și 59 de director adjunct.