Actul normativ reglementează modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004, în sensul majorării limitelor speciale ale pedepselor şi ale amenzilor prevăzute în actul normativ de bază.

De asemenea, a fost introdusă şi o prevedere conform căreia zoofilia este considerată cruzime faţă de animale.

Deputații au stabilit că un animal se află în pericol dacă:

 • a fost rănit, schingiuit sau supus zoofiliei;
 • nu beneficiază de hrană şi apă în cantităţi suficiente;
 • nu are un adăpost corespunzător sau nu primește tratamente medicale.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Române care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situaţie de pericol emit, de îndată, ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile sau încredinţarea lui unei asociaţii sau fundaţii de protecţia animalelor care are contract de prestări de servicii medicale veterinare cu un cabinet veterinar înregistrat conform legii”, potrivit legii promulgate.

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă:

 • a) intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor;
 • b) despărţirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viaţă în vederea comercializării, exceptând îndepărtarea puilor de mamă înainte de perioada minimă specifică speciei pentru înţărcare;
 • c) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferinţă.

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă:

 • a) folosirea animalelor sălbatice aparţinând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane şi trupe de artişti ambulanţi, precum şi în orice alte tipuri de spectacole;
 • b) folosirea armelor cu tranchilizant asupra animalelor în alte situaţii decât pentru imobilizarea acestora;
 • c) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;
 • d) rănirea cu intenţie a animalelor.

Conform aceluiași proiect de lege, va constitui infracţiune şi se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani:

 • a) uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept;
 • b) schingiuirea animalelor;
 • c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;
 • d) zoofilia.

În cazul condamnării pentru una dintre aceste infracţiuni, instanţa poate dispune ca pedeapsă complementară interdicţia de a deţine animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani.

Nu constituie infracţiune:

 • a) fapta persoanei de rănire sau ucidere a unui animal ca reacţie la atacul acestuia;
 • b) sterilizarea animalelor.