Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste de la 0 la 3 ani în educația timpurie antepreșcolară (creșe), în anul școlar 2022-2023, se derulează, succesiv, următoarele etape:

 • până pe 30 mai 2022, reînscrierea copiilor care deja sunt într-o unitate de învățământ antepreșcolar în acest an și care vor frecventa aceste cursuri și în anul școlar viitor;
 • înscrierile copiilor nou veniți, după 30 mai 2022, în limita locurilor rămase libere.

Întregul proces se declară încheiat la 31 august 2022.

Programul reînscrierilor/înscrierilor este stabilit de unitatea de învățământ care are în structură și grupe de nivel antepreșcolar și va fi afișat la loc vizibil, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există.

 Condițiile pentru reînscrierea și înscrierea copiilor la creșă sunt:

 • Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscriere se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă;
 • În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

 Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în anul școlar următor în unitatea de învățământ respectivă;
 • existența unui document medical eliberat de medicul specialist /certificat de orientare școlară și profesională /certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ antepreşcolar sau cu grupe de antepreșcolari, aprobate de Consiliul de administrație al acesteia) vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul validării cererii-tip de înscriere. Criteriile specifice de departajare nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului de înscriere în educația antepreșcolară.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ cu grupe de nivel antepreşcolar vor posta, de asemenea, pe site-ul unității de învățământ și, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

– capacitatea instituţiei;

– numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2022-2023 (pe grupe de vârstă);

– criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor.

Pentru anul școlar viitor, sunt propuse 36 de grupe cu 654 de locuri în municipiile Bacău, Onești, Moinești și orașul Comănești, după cum urmează:

 • Creșa nr. 3 Bacău (95 locuri), unitate de învățământ arondată Școlii Gimnaziale Nr. 10 Bacău;
 • Creșa nr. 9 Bacău (75 de locuri), unitate de învățământ arondată Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” Bacău;
 • Creșa „Letea” Bacău (75 de locuri) de nivel antepreșcolar din cadrul Liceului Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău;
 • Creșa nr. 19 Bacău (55 de locuri) de nivel antepreșcolar din cadrul Școlii Gimnaziale „Mihai Drăgan” Bacău;
 • Creșa nr. 4 Bacău (75 de locuri) de nivel antepreșcolar din cadrul Școlii Gimnaziale „George Bacovia” Bacău;
 • Creșa nr. 6 Bacău (75 de locuri) de nivel antepreșcolar din cadrul Școlii Gimnaziale „Constantin Platon” Bacău;
 • Creșa nr. 1 Onești (69 de locuri), unitate de învățământ arondată Școlii Gimnaziale „Ghiță Mocanu” Onești;
 • Creșa „Primii pași” Moinești (100 de locuri), unitate publică de învățământ cu personalitate juridică, în administrarea U.A.T Moinești;
 • Creșa nr. 1 Comănești (35 de locuri), unitate de învățământ arondată Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” Comănești.