Facultatea de Litere, din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, a organizat vineri, 13 mai 2022, ediția a XV-a a Sesiunii ştiinţifice a studenților și masteranzilor, Modele pentru un dialog continuu, desfășurată online. La această manifestare, s-au înscris peste 70 de participanți, unii dintre ei fiind studenți şi masteranzi la universităţi din străinătate (Croaţia, Italia, Polonia, Spania și Muntenegru).

Participanţii la cele opt secțiuni ale manifestǎrii și-au prezentat contribuțiile științifice, realizate sub îndrumarea cadrelor didactice. Conferința în plen a fost susțunută de doctoranda Margaret Ravenscroft, de la Universitatea Nottingham Trent din Nottingham, Anglia, și a fost urmată de prezentarea lucrărilor, pe secțiuni, în limbile engleză, franceză și română.