Pentru desfășurarea Concursului național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante /rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022, la nivelul județului Bacău au fost înregistrate, în total, 891 de dosare de înscriere, din care au fost validate 876 (care aveau toate documentele de înscriere complete). Cele mai multe înscrieri sunt pentru disciplinele: 

  • Educatoare/institutor pentru învățământul preșcolar/profesor pentru învățământul preșcolar (în limba română): 199
  • Învățător/ institutor pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar (în limba română): 118
  • Educație fizică și sport: 95
  • Limba și literatura română: 72
  • Matematică: 63.

Pentru această sesiune, după derularea tuturor etapelor de mobilitate din calendar, au mai rămas neocupate 180 de posturi/catedre titularizabile (complete, cu viabilitate de 4 ani). Cele mai multe sunt pentru disciplinele:

  • Educatoare/institutor pentru învățământul preșcolar/profesor pentru învățământul preșcolar (în limba română): 27
  • Învățător/ institutor pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar (în limba română): 49
  • Educație fizică și pregătire sportivă de specialitate: 11
  • Matematică: 5.

De asemenea, tot pentru această sesiune, au mai rămas neocupate și 2.178 de posturi/catedre netitularizabile din care: 405 complete vacante, 79 complete rezervate, 1.464 incomplete vacante și 230 incomplete rezervate.

Conform calendarului de concurs va urma organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă, soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la aceste probe (24 mai – 4 iulie 2022), desfășurarea probei scrise (13 iulie 2022) cu afișarea rezultatelor finale (27 iulie 2022), pentru ca din 29 iulie 2022 să înceapă ședințele de repartizare, conform Metodologiei de organizare și desfășurare a acestui concurs național sesiunea, 2022.

     Titularizarea este angajarea într-o unitate de învățământ preuniversitar, pe o perioadă nedeterminată/determinată. Pentru a se titulariza, deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată, profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor, deci pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la inspecție.