În județul Bacău, la examenul național de Bacalaureat 2022 – sesiunea iunie/iulie – s-au înscris în total 3.716 absolvenți de liceu (3.384 din promoția curentă, iar 332 din promoțiile anterioare).

Conform calendarului de organizare și desfășurare a examenului, în perioada 6-16 iunie au avut loc probele de evaluare a competențelor lingvistice și a celor digitale, respectiv Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, unde au absentat 10 candidați, Evaluarea competențelor digitale, la care nu s-au prezentat 13 candidați, și Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, de unde au lipsit 29 de candidați, iar un candidat a fost eliminat.

De luni, încep probele scrise, programate după cum urmează:

  • 20 iunie: proba la Limba și literatura română (unde sunt înscriși 2.541 de candidați de la profilul real și 1.175 de la profilul uman);
  • 21 iunie: proba obligatorie a profilului (unde sunt înscriși 2.324 de candidați pentru susținerea probei la Matematică și 1.392 la Istorie);
  • 22 iunie 2022: proba la alegere a profilului și specializării (unde s-au înscris toți cei 3.716 candidați, la diferite discipline).

La proba scrisă la Limba și literatura maternă, ce se va desfășura în data de 23 iunie, în județul Bacău nu este înscris niciun candidat.           

Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iunie, până la ora 12:00. Contestațiile se depun în aceeași zi, la centrele de examen, în intervalul orar 12:00 – 18:00. Acestea pot fi transmise și prin mijloace electronice. Candidații care depun/transmit aceste contestații completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi făcute publice în data de 1 iulie. În conformitate cu prevederile Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale, afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ: recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea și obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Sursa foto: playtech.ro