La proba a treia scrisă a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2022, cea la alegere a profilului și a specializării, în judeţul Bacău au fost prezenți 3.525 de candidați (98,57% din totalul candidaților înscriși, respectiv 3.576). Proba s-a desfășurat astăzi, 22 iunie, în cele 16 de centre de examen organizate la nivel județean. Nu au participat 51 de candidați.

Cei mai mulți absolvenți de liceu au ales să susțină această probă la Geografie, unde s-a înregistrat o prezență de 1.091 de candidați, la Logică și argumentare, unde au fost prezenți 748 de candidați sau la Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană, unde s-au prezentat 685 de candidați. La celelalte discipline de examen prezența a fost următoarea: Biologie vegetală și animală – 153 de candidați, Chimie – 187, Economie – 12, Filosofie – 4, Fizică – 252, Informatică – 264, Psihologie – 54 și Sociologie – 75.

La ultima probă scrisă din această sesiune a examenului de Bacalaureat, cea la Limba și literatura maternă, ce se va desfășura în data de 23 iunie, în județul Bacău nu este înscris niciun candidat.

Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 27 iunie (până la ora 12.00). Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12.00-18.00, inclusiv prin mijloace electronice. Candidații care depun/transmit contestații vor completa/semna și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 1 iulie.