Ministerul Educației a anunțat organizarea, în perioada iunie – septembrie 2022, a celei de-a treia sesiuni a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

În acest context, Inspectoratul Școlar Județean Bacău anunță organizarea concursului pentru ocuparea a 40 funcții vacante de director și 13 funcții de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Bacău, în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4597/06.08.2021, cu modificările și completările ulterioare.

La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

  1. a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  2. b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
  3. c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
  4. d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
  5. e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  6. f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
  7. g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  8. h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.

Conform calendarului de organizare și desfășurare a concursului, dosarul de înscriere se încarcă în aplicația informatică dedicată în perioada 28 iunie -17 iulie 2022.

Proba scrisă se va desfășura în data de 8 septembrie 2022, iar interviurile vor fi susținute în perioada 22-29 septembrie 2022. Rezultatele finale vor fi publicate pe 30 septembrie 2022, cu emiterea deciziilor de numire până în data de 5 octombrie 2022, pentru un mandat de 4 ani.

Va fi declarat „admis” candidatul care are dosarul validat și obține cel puțin nota 7 (șapte), atât la proba scrisă, cât și la proba de interviu.

În urma primelor două sesiuni de concurs, din septembrie-decembrie 2021 și ianuarie-aprilie 2022, s-au ocupat, în total, 186 de posturi de conducere în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bacău, respectiv 127 de director și 59 de director adjunct.