Astăzi, 23 iunie, s-au afişat primele rezultate la Evaluarea Naţională 2022. În judeţul Bacău, din cei 5.110 candidaţi înscrişi, 4.762 au primit note, restul au absentat (fie la o probă, fie la ambele, fie la toate trei, în cazul candidaţilor care au avut de susţinut examenul şi în limba maternă).

S-au înregistrat 7 medii generale de 10 (zece). De asemenea, la Limba şi literatura română 29 candidaţi au fost notaţi cu 10 (zece), iar la Matematică 77 candidaţi au obținut nota 10 (zece).

Statistic sunt şi:

  • 640 de candidați cu medii între 9 și 9.99;
  • 851 de candidați cu medii între 8 și 8.99;
  • 758 de candidaţi cu medii între 7 și 7.99;
  • 849 de candidaţi cu medii între 6 și 6.99 și
  • 808 de candidaţi cu medii între 5 și 5.99.

În total, 3.913 de candidaţi au medii peste 5 (cinci), adică un procent de 82,2%, mai mare decât anul școlar trecut, când a fost de 74,7%, și foarte aproape de media națională din acest an, care este de 82,3%.

Contestațiile se depun în zilele de 23 iunie (între orele 16:00 – 19:00) și 24 iunie 2021 (între orele 8:00 – 12:00), la centrele de examen unde candidații au susținut probele. Acestea pot fi transmise și online. Candidații care depun fizic sau transmit contestațiile prin mijloace electronice completează, semnează și depun și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, în cazul candidaților minori.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afişate în data de 30 iunie.

Comunicarea rezultatelor obținute se face anonimizat, atât în centrele de examen, cât și pe Internet, respectându-se Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale, în baza unor coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite acestora, cu semnătură de primire, la prima probă susținută.

Media generală obținută la Evaluarea Națională va conta în proporţie de 80% la admiterea în liceu, restul de 20% fiind media generală de absolvire a claselor V-VIII.