Angajatorii care încadrează elevi și studenți, pe perioada vacanței, vor beneficia de un stimulent financiar pentru fiecare angajat dintre aceștia. Stimulentul pe care îl vor primi va fi în cuantum de 50 la sută din indicatorul social de referință (ISR).

Așadar, vor beneficia de o sumă de 263 lei pentru fiecare angajat din rândul elevilor și studenților. Acest stimulent financiar se acordă pentru o perioadă de maximum 60 zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev și student încadrat în muncă în baza unui contract individual. Diferența dintre stimulentul lunar și salariul realizat de angajat va fi suportat de către angajator din fondurile proprii.

Pentru a primi stimulentul financiar, agentul economic trebuie să încheie o convenție cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bacău, în termen de 30 zile de la data angajării elevilor și studenților. Nu vor beneficia de stimulent operatorii economici care încadrează elevi și studenți anterior datei de începere a vacanței și cei care s-au bucurat deja de acest sprijin financiar timp de 60 zile pe parcursul anului calendaristic.