De luni, 4 iulie 2022, a început admiterea la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, care se realizează prin înscriere online, pe platforma www.admitere.ub.ro și la sediile celor 5 facultăți. Prin oferta educațională, care cumulează 35 de programe de studii universitare de licență, 26 de programe de studii universitare de master și 2 de doctorat, programe de conversie profesională, programe post-universitare, Programul pregătitor de limba română pentru cetățeni străini, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău acoperă principalele domeniile cerute de piața forței de muncă din Regiunea Nord-Est.

Deschide fotografiaCu o experiență de peste șase decenii în învățământul de stat superior din România, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău oferă la admiterea, pentru anul universitar 2022- 2023, un număr de 590 de locuri bugetate (care includ locuri pentru cetățenii români, cetățenii români de etnie romă, absolvenți de licee din mediul rural, candidați cu cerințe educaționale speciale și români de pretutindeni) și 1870 de locuri cu taxă pentru studii universitare de licență, iar, pentru studiile universitare de master, 353 de locuri bugetate (care includ locuri pentru cetățenii români, cetățenii români de etnie romă și români de pretutindeni) și 1097 de locuri cu taxă.

Deschide fotografia

Candidații care nu dispun de mijloace tehnice pentru realizarea pașilor necesari înscrierii la concursul de admitere online pot accesa, în sălile puse la dispoziție de cele 5 facultăți, toate mijloacele necesare pentru efectuarea înscrierii. Programul de lucru, la înscrierea online, este 24 de ore din 24 de ore, iar pentru cei care optează să se înscrie, la sediul facultăților, programul de lucru este: luni – vineri: 9-15, sâmbătă: 9-12. Duminica nu se fac înscrieri la sediul facultăților. Informații complete despre admiterea la cele 5 facultăți se găsesc pe www.admitere.ub.ro și pe paginile web ale facultăților:

  • Facultatea de Inginerie: www.ub.ro/inginerie/admitere;
  • Facultatea de Litere: www.ub.ro/litere/admitere;
  • Facultatea de Științe: www.ub.ro/stiinte/admitere;
  • Facultatea de Științe Economice: www.ub.ro/fsec/admitere;
  • Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: www.ub.ro/smss/admitere.

Admiterea pentru românii de pretutindeni se desfășoară, în perioada 04-23 iulie 2022, informații complete privind procesul de înscriere se găsesc pe site-ul www.adrp.ub.ro. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău poate asigura, pe o durată, de cel puțin un semestru, peste 150 de mobilități ERASMUS+ pentru studenți, plătite din fonduri europene, peste 2000 burse de performanță, de merit și de ajutor social.

Studenții beneficiază de stagii de practică şi internship, cazare în căminele Universităţii, servirea mesei la Restaurantul Universităţii, posibilitatea de documentare şi studiu la Bibliotecă, tabere studenţeşti gratuite, la mare şi la munte. De asemenea, studenţii pot acumula experienţă prin practică la postul Radio
UNSR Bacău şi postul Academic TV sau își pot dezvolta abilitățile personale prin implicarea în activităţile de voluntariat și cele extra-curriculare.

Pentru studiile universitare de doctorat și conversie profesională se vor publica informații în luna august, iar admiterea se va organiza în luna septembrie 2022. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a pus la dispoziţia candidaţilor două linii telefonice deschise: 0787 539 061; 0234 534.712 şi două platforme: www.admitere.ub.ro şi www.adrp.ub.ro, care oferă informaţii complete despre admitere.