Ministerul Educaţiei a publicat joi, 14 iulie, pe platforma dedicată http://admitere.edu.ro, rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a, pentru anul școlar 2022 – 2023.

În județul Bacău au fost repartizați computerizat, în această primă etapă, 3.479 elevi în învățământul liceal de stat, adică 96% din totalul celor 3.627 de înscriși cu opțiuni completate. Dintre aceștia 2.132 candidați au fost repartizați la filiera teoretică, iar 1.347 candidați la filiera tehnologică.

Patru candidați au fost repartizați cu media generală de admitere 10 (zece), trei la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, pe specializarea Matematică-informatică, și unul la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău, pe specializarea Științe ale Naturii.

Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 15-20 iulie candidații repartizați în prima etapă vor transmite/depune dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși. În zilele de 21, 22 și 25 iulie, Comisia de admitere județeană va rezolva situațiile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

148 de candidați nu au putut fi repartizați computerizat în prima etapă, întrucât nu au completat suficiente opţiuni. Aceștia vor intra în a doua etapă și vor completa, în perioada 1-3 august, opțiuni în fișele de înscriere alături de candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și de candidații care nu au participat în prima etapă de admitere. Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic. Repartizarea computerizată a acestor elevi va avea loc zilele de 4-5 august, iar comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în a doua etapă a admiterii în învățământul liceal de stat se va face conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

Au aplicat și au fost admiși în liceele din județul Bacău, prin repartizare computerizată, și 57 de candidați care au absolvit gimnaziul în alte județe (Brașov, Iași, Galați, Neamț, Suceava, Vrancea, Vaslui).

Au mai fost admiși în învățământul liceal, în etape anterioare repartizării computerizate:

– 348 de elevi la specializări vocaţionale;

– 27 de elevi în învăţământul militar;

– 38 de elevi pe locurile speciale, rezervate candidaţilor de etnie romă;

– 27 de elevi pe locurile speciale, rezervate candidaţilor cu CES (cerințe educaționale speciale).

Alți 799 elevi s-au înscris pe cele 1.624 de locuri alocate rutelor de școlarizare în învățământul băcăuan profesional/dual.

În total, au rămas disponibile pentru etapa a doua de repartizare computerizată 237 de locuri (din totalul de 3.716) în liceele din Bacău.