Pentru anul școlar 2021-2022, perioada de desfășurare a examenelor de corigență pentru toate clasele din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, dar și pentru clasele de stagii de pregătire practică, școala postliceală și de maiștri este de între 4 și 15 iulie 2022.

Elevii de clasa a VIII-a, care au susținut și promovat examenul de corigență, se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, pe locurile rămase libere, în a doua etapă de admitere în învățământul liceal, conform calendarului aprobat prin ordin al ministrului Educației, în perioada 1-3 august 2022, în care pot fi repartizat și absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut Evaluarea Națională 2022, respectiv în etapa a doua de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual, programată să se desfășoare în perioada 26-28 iulie 2022.

Elevii corigenți care nu s-au prezentat la sesiunea de corigențe din perioada 4-15 iulie 2022 sau nu au promovat examenul de corigență vor fi declarați repetenți.

Elevii din clasele terminale de liceu, care au susținut examenul de corigență, se pot înscrie pentru susținerea examenului de bacalaureat, în sesiunea august-septembrie 2022, în perioada 18-25 iulie. De asemenea, elevii claselor terminale de liceu, de învățământ profesional și de stagii de pregătire practică care au promovat examenele de corigență în sesiunea 4-15 iulie 2022, se pot înscrie și la examenul de certificare a competențelor profesionale, sesiunea august-septembrie 2022.

În cazul în care curriculumul parcurs este organizat modular, pentru elevii care nu au promovat modelele ce se finalizează pe parcursul anului școlar, indiferent de numărul de module nepromovate, se organizează o sesiune specială de corigență în ultima săptămână de cursuri a anului școlar în curs.

Totodată, elevii înscriși în învățământul postliceal, calificarea profesională asistent medical generalist, se pot prezenta la sesiunea de corigențe în perioada 29 august-2 septembrie 2022.