În conformitate cu Hotărârea nr. 11 din 4 iulie 2022 a Comisiei Centrale pentru Recensământul Populației şi Locuințelor, în județul Bacău vor fi înființate mai multe puncte fixe în vederea efectuării recenzării fără deplasarea recenzorilor la domiciliul persoanelor recenzate.

Punctele fixe de recenzare sunt organizate în 42 de unități administrativ-teritoriale în care, la acest moment, procentul de recenzare este sub media județului Bacău, respectiv în toate localitățile arondate mediului urban.

Potrivit hotărârii menționate, la punctele fixe de recenzare îşi va desfăşura activitatea cel puțin un recenzor şi se va asigura, prin grija reprezentanților UAT, disponibilitatea pentru recenzarea populației 10 ore/zi.

În localitățile din mediul urban vor fi organizate puncte fixe de recenzare după cum urmează:

 • Municipiul Bacău – 4 puncte fixe:
  – Compartiment Informare Cetățeni, str. Nicolae Titulescu nr. 3;
  – Primăria Bacău, Calea Mărășești nr. 6;
  – Direcția Jud. de Evidență a Persoanelor, str. H. Coandă nr. 2;
  – Direcția de Asistență Socială, str. Şt. cel Mare nr. 17A
 • Municipiul Oneşti – 2 puncte fixe:
  – Primăria Mun. Oneşti, bd. Oituz nr. 17, parter
 • Municipiul Moineşti – 2 puncte fixe:
  – str. Vasile Alecsandri nr. 14;
  – str. Tudor Vladimirescu nr. 206
 • Oraşul Buhuşi – 2 puncte fixe:
  – Primăria Oraşului Buhuşi, bd. Republicii nr. 5
 • Oraşul Comăneşti – 2 puncte fixe:
  – Primăria Oraşului Comăneşti, str. Ciobănuş nr. 2
 • Oraşul Dărmăneşti – 1 punct fix:
  – str. Muncii nr. 16
 • Oraş Tg. Ocna – 2 puncte fixe:
  – Primăria Oraşului Tg. Ocna, str. Trandafirilor nr. 1;
  – Punctul de informare turistică, Piațeta Regina Maria
 • Oraş Slănic Moldova – 1 punct fix:
  – Grădinița nr. 2, str. Cireşoaia nr. 82

Conform Direcției Județene de Statistică, până la 6 iulie 2022 în județul Bacău figurau încărcate pe server 152.559 de chestionare, respectiv au fost recenzate 231.324 persoane. Cumulat cu înregistrările din etapa de autorecenzare, în total în județul Bacău au fost recenzate 78,8% persoane (din populația rezidentă estimată la 1 decembrie 2021 de către INS).

Ritm de recenzare crescut se înregistrează în localitățile rurale: Luizi-Călugăra, Faraoani, Prăjești, Târgu-Trotuș, Urechești, Izvoru Berheciului, Berești-Bistrița, iar ritm de recenzare scăzut se observă în localitățile: Valea Seacă, Stănișești, Corbasca, Coțofănești, Huruiești, Itești, Pâncești, Măgura, Ungureni, Vultureni, Hemeiuș.