Urmare a anchetelor Inspectoratului Școlar Județean Bacău la Grădinița cu Program Prelungit ,,Crai Nou” – structură a Școlii Gimnaziale ,,Mihail Sadoveanu” Bacău, efectuate la solicitarea părinților, au fost constatate grave nereguli privind selecția dosarelor de înscriere a copiilor la această structură.

Vicierea procedurii de selecție a fost recunoscută de însuși directorul unității de învățământ care a permis publicarea la interval de câteva zile (15.06.2022 , respectiv 20.06.2022), a două liste distincte de copii admiși/respinși, fapt ce a generat suspiciuni îndreptățite în rândul părinților ai căror copii nu au fost admiși. Cele mai multe nereguli sesizate în cursul cercetării realizate de ISJ Bacău au vizat: acceptarea unor copii al căror domiciliu nu era dovedit prin înregistrarea străzii arondate gradiniței în CI, ci prin prezentarea de contracte de închiriere sau prin facturi de utilități; lipsa adeverințelor de salariat pentru părinți; neluarea în calcul a faptului că preșcolarul are frate/soră în aceeași unitate de învățământ; calculul greșit al vârstei etc.

Pentru soluționarea situației, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Scolar Județean Bacău a hotărât astăzi, 25.07.2022, pe baza avizului Ministerului Educației nr. 1913/DGIP/21.07.2022, RELUAREA PROCESULUI DE EVALUARE a dosarelor depuse pentru înscrierea copiilor la Grădinița ,,Crai Nou” Bacău, acest lucru reprezentând singura modalitate de a acționa legal, în scopul asigurării unei selecții transparente și corecte a preșcolarilor.

Procedura de lucru va fi dusă la îndeplinire de o comisie formată din cadre didactice ale  Școlii Gimnaziale ,,Mihail Sadoveanu” Bacău, cu monitorizarea a doi inspectori școlari din cadrul ISJ Bacău, după următorul calendar:

  • 07.2022: afișarea informațiilor privitoare la reluarea procesului de evaluare a dosarelor de înscriere a preșcolarilor la Grădinița ,,Crai Nou” pe site-ul școlii și la avizier; anunțarea tuturor părinților ce au depus dosare cu privire la reluarea evaluării
  • 26-27.07.2022: evaluarea dosarelor
  • 07.2022: afișarea rezultatelor pe site-ul școlii și la avizier