Ministerul Educației a publicat pe pagina web dedicată http://titularizare.edu.ro/ rezultatele inițiale (înainte de înregistrarea contestațiilor) obținute de candidații care au susținut proba scrisă din cadrul concursului național TITULARIZARE 2022. În județul Bacău situația statistică se prezintă astfel:

  • 349 de candidați din totalul celor cu lucrări corectate au obținut note peste 7 (șapte), ceea ce înseamnă un procent de 52.72%, peste rata națională care este de 48,68%;
  • 5 candidați au obținut nota 10 (zece), 344 de candidați au obținut note între 7 și 9,99, adică o rată de 52% din totalul candidaților cu lucrări notate, iar 199 candidați au obținut note între 5 și 6.99, respectiv 30% din totalul candidaților cu lucrări notate.

În total, înainte de contestații, au obținut note peste 5 (cinci) 548 de candidați, ceea ce înseamnă o rată de promovare de 82,78% din cei prezenți și cu lucrări evaluate.

La proba scrisă din cadrul acestui concurs național, în județul Bacău, au fost prezenți 744 candidați din cei 835 de înscriși și admiși la această probă. În centrele de evaluare au fost notate doar 662 de lucrări, întrucât alți 81 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, iar o lucrare a fost anulată pentru nerespectarea metodologiei acestui concurs.

Contestațiile pot fi depuse la sediul Inspectoratului Școlar Județean Bacău sau transmise prin mijloace electronice, pe adresa titularizarecontestatii2022@e-isjbacau.ro, în zilele de 19 iulie (până la ora 21.00) și 20 iulie (până la ora 12.00). Depunerea on-line a contestațiilor este condiționată de încărcarea obligatorie și a unei copii după actul de identitate al candidatului.  Soluționarea contestațiilor va avea loc în perioada 21-26 iulie, iar comunicarea rezultatelor finale pe 27 iulie.

Pentru a se titulariza, deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată, candidații trebuie să aibă minimum nota 7 (șapte) atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor, deci pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să fie notați cu  minimum 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la inspecție. Nota la proba scrisă are o pondere de 75% din media de repartizare, iar nota la inspecţia specială la clasă sau la proba practică are o pondere de 25% din media de repartizare.

Repartizarea candidaților pe posturile/catedrele didactice de predare vacante/rezervate, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată/determinată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează începând cu data de 29 iulie. Pentru această sesiune, după derularea tuturor etapelor de mobilitate din calendar, au mai rămas neocupate 180 de posturi/catedre titularizabile (complete, cu viabilitate de 4 ani) și 2.178 de posturi/catedre netitularizabile complete vacante/ rezervate și incomplete vacante/rezervate.