Pentru desfășurarea Concursului național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022, la nivelul județului Bacău au fost înregistrate, în total, 891 de dosare de înscriere, din care au fost validate 876 (care aveau toate documentele de înscriere complete). Cele mai multe înscrieri au fost pentru disciplinele Educatoare/institutor pentru învățământul preșcolar/profesor pentru învățământul preșcolar (în limba română) – 199, Învățător/ institutor pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar (în limba română) – 118, Educație fizică și sport – 95, Limba și literatura română – 72 și Matematică – 63.

După desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă, soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la aceste probe (etape din concurs care au avut loc în perioada 24 mai – 4 iulie 2022) au fost admiși pentru proba scrisă 835 de candidați. Candidații care nu au obținut la inspecția specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisă. Candidații care nu au obținut la inspecția specială la clasă în profilul postului sau la proba practică în profilul postului minimum nota 7 (șapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Nota obținută la proba practică în profilul postului sau la inspecția specială la clasă în profilul postului are o pondere de 25% în media de repartizare.

Calendarul concursului național TITULARIZARE 2022:

– Desfășurarea probei scrise: 13 iulie

Comunicarea rezultatelor iniţiale pe site-ul dedicat al Ministerului Educației, dar și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Bacău: 19 iulie

Înregistrarea contestațiilor la Inspectoratul Școlar Județean Bacău și transmiterea acestora la centrele de evaluare: 19-20 iulie

Soluţionarea contestațiilor: 21-26 iulie

Comunicarea rezultatelor finale: 27 iulie.

Începerea ședințelor de repartizare pe post/catedră: din 29 iulie.

 Centre de concurs în care se desfășoară proba scrisă:

– Colegiul „N.V.Karpen” Bacău

– Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău.

 Accesul candidaților în sălile de concurs în vederea susținerii probei scrise se va face în intervalul orar 07.15 – 08.15.

Proba scrisă începe la ora 09.00.

Durata probei scrise este de 4 ore.

 Pentru această sesiune, după derularea tuturor etapelor de mobilitate din calendar, au mai rămas neocupate 180 de posturi/catedre titularizabile (complete, cu viabilitate de 4 ani). Cele mai multe sunt pentru disciplinele:

  • Educatoare/institutor pentru învățământul preșcolar/profesor pentru învățământul preșcolar (în limba română): 27
  • Învățător/ institutor pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar (în limba română): 49
  • Educație fizică și pregătire sportivă de specialitate: 11
  • Matematică: 5.

De asemenea, tot pentru această sesiune, au mai rămas neocupate și 2.178 de posturi/catedre netitularizabile din care:

– 405 complete vacante

– 79 complete rezervate

– 1.464 incomplete vacante

– 230 incomplete rezervate.

Titularizarea este angajarea într-o unitate de învățământ preuniversitar, pe o perioadă nedeterminată/determinată. Pentru a se titulariza, deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor, deci pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la inspecție.