În urma reevaluării lucrărilor contestate la proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar Titularizare 2022, rata de promovare a crescut în judeţul Bacău, la 84,89%, fiind cu 2,11% mai mare decât cea inițială, care a fost de 82,78% și peste rata finală de anul trecut, care a fost de 79,51%. De asemenea, și procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații înscrişi în judeţul Bacău care au susținut proba scrisă este, după contestaţii, în creştere, de la 52,72% la 54,83%, cu mult peste rata finală de anul trecut care a fost de 42,06%.

Numărul total al contestațiilor depuse la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău a fost de 131.

Pe tranșe de note, situația finală este următoarea:

  • 5 candidați au obținut nota 10 (număr nemodificat față de prima afișare);
  • 358 candidați au obținut note între 7 și 9,99 (înainte de contestaţii erau 344);
  • 199 candidaţi au obţinut note între 5 și 6.99 (număr nemodificat față de prima afișare).

Reamintim că, în județul Bacău au fost înscriși la Titularizarea din acest an 835 de candidați, dar s-au prezentat în concurs doar 744 dintre ei. În centrele de evaluare au fost notate doar 662 de lucrări, întrucât  81 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, iar lucrarea unui candidat a fost anulată pentru nerespectarea metodologiei.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuiau să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Nota la proba scrisă are o pondere de 75% din media de repartizare, iar nota la inspecţia specială la clasă sau la proba practică are o pondere de 25%.

Repartizarea candidaților pe posturile/catedrele didactice de predare vacante/rezervate, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată/ determinată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice, organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău începând cu data de 29 iulie 2022. Pentru această sesiune, după derularea tuturor etapelor de mobilitate din calendar, au mai rămas neocupate 180 de posturi/catedre titularizabile (complete, cu viabilitate de 4 ani) și 2.178 de posturi/catedre netitularizabile complete vacante/ rezervate și incomplete vacante/rezervate.