După soluționarea contestațiilor, rata finală de promovare înregistrată la examenul național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2022, la nivelul județului Bacău este de 77,5%, în creștere cu 3%, comparativ cu rezultatele inițiale, când rata a fost de 74,6%, dar o rată cu mult peste cea națională, care este de 73,82%. Această rată de promovare situează Bacăul pe locul II în regiunea Moldovei, foarte aproape de primul loc, județul Vrancea, care a înregistrat o rată de promovare de 77,8%.

Astfel, după rezolvarea celor 42 de contestații depuse, 165 candidați au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 8 (opt), în condițiile în care, după afișarea primelor rezultate, au fost declarați promovați 159 de candidați.

Reamintim că, la nivelul județului Bacău, în această sesiune a examenului de Definitivat au fost înscriși 241 de candidați și admiși pentru a susține proba scrisă 232 dintre ei, după ce fiecare a efectuat și inspecțiile/probele practice la clasă, la trebuiau să obțină, pentru a fi declarați admiși la următoarea probă, cel puțin nota 7 (șapte). Dintre candidații admiși la proba scrisă, care a avut loc în data de 20 iulie la Colegiul „N.V. Karpen”, s-au prezentat 222 de candidați (95,7% rata de participare), iar 9 s-au retras în timpul susținerii lucrării, din motive personale, ceea ce înseamnă că numărul lucrărilor evaluate a fost de 213. Niciun candidat nu a fost eliminat pentru fraudă în centru de examen și nicio lucrare nu a fost anulată în centrul de evaluare.

După afișarea rezultatelor finale, numărul candidaților care au promovat examenul cu media maximă 10 (zece) a rămas același de 3, respectiv un candidat din învățământul preșcolar (educatoare), unul din învățământul primar (învățător) şi un candidat de la disciplina de examen asistent medical generalist, iar 20 de candidați au medii de promovare între 9,50 și 9.99 (număr nemodificat față de prima afișare). Cu medii sub limita de 8 (opt), deci declarați nepromovați la acest examen, sunt 48 de candidați.

Conform legislației în vigoare, pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor la toate probele de examen, inclusiv cea scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului. Astfel, dacă un candidat obţine nota 10 la ambele inspecţii şi la portofoliu, ca să promoveze examenul naţional pentru definitivare în învăţământ, respectiv pentru a obţine media 8 (opt), trebuie să obțină minimum nota 7.15 la proba scrisă. Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin obținerea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare. Acest examen poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu inclusiv pentru obținerea gradelor didactice.