Din 26 noiembrie, Legea 265/2022 privind privind registrul comerțului va înlocui, printre altele, Legea 26/1990. Noua lege prevede mai multe facilități pentru firme și persoane fizice.

Cea mai importante facilitate este întocmirea online a actului constitutiv al unei firme. Procedura se va derula mult mai simplu, prin completarea unui formular-tip, cu opțiuni predefinite, ce va fi disponibil pe site-ul ONRC. Documentul va trebui semnat de către toți fondatorii sau de reprezentanții acestora cu semnătură electronică calificată. În plus, din toamnă, societățile cu răspundere limitată (SRL) vor scăpa de obligația actuală de a vărsa integral, la data constituirii, capitalul social subscris, această procedură putându-se îndeplini etapizat, după înmatriculare. Obligativitatea vărsării integral a capitalui social subscris va rămâne în cazul societății în nume colectiv și al societății în comandită simplă. În cazul SRL-urilor, un procent de 30% din valoarea capitalului social subscris va trebui vărsat în maximum trei luni de la data înmatriculării, însă înainte de începerea operațiunilor în numele societății. Diferența de 70% din capitalul social subscris va fi vărsată ulterior, în 12 luni de la data înmatriculării, dacă aportul se face în numerar, și în termen de cel mult doi ani de la data înmatriculării, pentru aportul în natură.

Potrivit noii legi, certificatul de înregistrare, conținând numărul de ordine din registrul comerțului, codul unic de înregistrare fiscală, EUID – „European Unique Identifier”, cod valabil la nivelul Uniunii Europene, însoțit de încheierea pronunțată de registrator, de certificatele constatatoare emise ca urmare a înregistrării datelor din declarația-tip pe propria răspundere, se editează, potrivit opțiunii solicitantului, și în format electronic. Documentul emis electronic va putea fi transmis online, prin e-mail.