Cei 43 de candidați validați în Concursul de directori și directori adjuncți în unitățile de învățământ de stat din județul Bacău, sesiunea iunie-octombrie 2022, sunt așteptați la proba scrisă.
Conform calendarului de organizare și desfășurare a Concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct în unitățile de învățământ de stat, sesiunea a treia, iunie – octombrie 2022, în data de 8 septembrie este programată proba scrisă, organizată la Colegiul „N.V. Karpen” din Bacău.
Vor fi declarați „admiși” la această probă doar candidații care obțin cel puțin nota 7 (șapte) și care, astfel, vor putea participa la următoarea probă, cea de interviu. Aceștia vor putea opta să susțină interviul la una sau mai multe funcții distincte din unitățile de învățământ, în perioada 22-29 septembrie. În final, vor fi declarați „admiși” în concurs numai candidații notați cu cel puțin 7 (șapte) și la proba de interviu.
Rezultatele finale vor fi publicate pe 30 septembrie, cu emiterea deciziilor de numire a candidaților admiși, până în data de 5 octombrie. Mandatul de ocupare a acestei funcții este de 4 ani, de la data numirii.
Inspectoratul Școlar Județean Bacău organizează această a treia sesiune de concurs pentru ocuparea a 40 de funcții de director și 13 funcții de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județ, rămase vacante și ocupate în prezent prin detașări în interesul învățământului. În urma etapei de evaluare a candidaturilor depuse pe platforma informatică dedicată pentru această sesiune, au fost admise toate cele 43 de dosare depuse.
În primele două sesiuni de concurs, care au fost organizate în septembrie-decembrie 2021 și ianuarie-aprilie 2022, s-au ocupat, în total, 186 de posturi de conducere în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bacău, respectiv 127 de director și 59 de director adjunct.