Ordinele ministrului Educației privind organizarea și desfășurarea examenelor naționale 2023, respectiv Evaluarea Națională și Bacalaureatul, au fost publicate în Monitorul Oficial.
Astfel, Calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale 2023 pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023, este următorul:
 • 6-9 iunie 2023: Înscrierea la Evaluarea Națională
 • 9 iunie 2023: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
 • 19 iunie 2023: Limba și literatura română – probă scrisă
 • 21 iunie 2023: Matematică – probă scrisă
 • 22 iunie 2023: Limba și literatura maternă – probă scrisă
 • 28 iunie 2023 (până la ora 14.00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
 • 28 iunie 2023 (între orele 16.00-19.00) și 29 iunie 2023 (între orele 8.00- 12.00): Depunerea contestațiilor
 • 29 iunie – 4 iulie 2023: Soluționarea contestațiilor
 • 4 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.
La solicitarea comisiilor județene de organizare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situații excepționale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor.
Calendarul de desfășurare a Bacalaureatului 2023 este următorul:
În prima sesiune de examene (iunie – iulie 2023), înscrierea candidaţilor are loc în perioada 29 mai – 2 iunie 2023.
Pentru această sesiune de examene, calendarul este:
 • 12 – 14 iunie: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 14 – 15 iunie: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 14 – 16 iunie: evaluarea competenţelor digitale – proba D
 • 19 – 21 iunie: evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
 • 26 iunie: Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 27 iunie: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 28 iunie: Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 29 iunie: Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă.
Pe data de 3 iulie vor fi afişate rezultatele la probele scrise până la ora 12.00 şi va avea loc depunerea contestaţiilor. Rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor (4 – 6 iulie), vor fi afişate pe data de 7 iulie 2023.
Pentru sesiunea din august, înscrierea candidaţilor (inclusiv a celor care au promovat examenele de corigenţe) are loc în perioada 17 – 24 iulie 2023.
În a doua sesiune de Bacalaureat 2023, calendarul de examene este:
 • 7 – 8 august: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 8 august: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 9 august: evaluarea competenţelor digitale – proba D
 • 10 – 11 august: evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
 • 16 august: Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 17 august: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 18 august: Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 21 august: Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă.
Primele rezultate la probele scrise vor fi afişate pe data de 25 august 2023, în aceeaşi zi urmând a fi depuse şi contestaţiile. Între 26 și 28 august vor fi rezolvate contestațiile, pentru ca pe 29 august să fie afişate rezultatele finale.