Anul școlar 2022-2023 va începe de luni, 5 septembrie și este structurat astfel:
  • cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;
  • vacanță: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;
  • cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;
  • vacanță: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;
  • cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 17 februarie 2023, la decizia ISJ Bacău;
  • vacanță: o săptămână, la decizia ISJ Bacău, în perioada 20-26 februarie 2023;
  • cursuri: de luni, 27 februarie 2023, până joi, 6 aprilie 2023, la decizia ISJ Bacău;
  • vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;
  • cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;
  • vacanță: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.
În ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației – și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.
Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.
Derularea celor două programe nu se planifică în același interval de cursuri (modul de învățare). Prin excepție, la clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, din învățământul profesional și din învățământul postliceal, în perioadele dedicate acestor două programe se organizează activități de instruire practică.
Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului Educației.